Nabídka přednášek

V rámci unikátní výstavy Bible včera, dnes a zítra je možné realizovat tématicky zaměřené přednášky nebo besedy související s Biblí. Jednotlivé přednášky nebo besedy je samozřejmě možné realizovat, ve spolupráci s našimi spolupracovníky, i po skončení výstavy Biblí - např. v rámci navazujících dlouhodobých aktivit...
Rozsah a zaměření je přizpůsoben individuálně každé cílové skupině - školy (mateřské, základní, speciální, střední, vysoké apod.), kluby seniorů či jiné spolky, široká veřejnost, jakékoliv skupiny, apod.

Jedná se především o následující témata:

1. Základní informace o Bibli
(vznik, vývoj, poselství, historie, zajímavosti, ukázky z Bible, apod.)

2. Vznik a vývoj Bible
(vznik Bible (biblické knihy), její historie od počátku až do současnosti, stálá aktuálnost pro dnešní dobu, apod.)

3. Bible a praktické informace
(praktické informace pro každodenní život - např. otázky zdraví a stravování, mezilidské a partnerské vztahy, apod.)
Tento cyklus přednášek je pak možné dále rozvést dle zaměření a potřeb - např. partnerské vztahy pro mladé lidi, zdravotní zásady vycházející z Bible a biblických hodnot, mezilidské vztahy z pohledu Bible a psychologie, apod.

4. Biblické události a příběhy
(nejvýznamnější a nejzajímavější příběhy ze Starého a Nového zákona - Stvoření, Život a dílo Pána Ježíše Krista, Jonáš a velryba, David a Goliáš, Povolání účedníků, Život a dílo krále Šalamouna, apod. )
Tento cyklus přednášek je pak možné dále rozvést podrobněji - jednotlivé příběhy a události.

5. Bible a budoucnost
(přiblížení nejvýznamnějších biblických předpovědí budoucnosti ("proroctví") - jejich naplnění v minulosti, postupné naplňování v současnosti a také náherná vize blízké budoucnosti...)

6. Odhalte svět Bible - cyklus přednášek
(jedinečný cyklus 26 přednášek přibližující Bibli a její nádherné poselství pro dnešní dobu)
Ukázka: Záznam biblických přednášek jednoho z nejbohatších Čechů - Radima Passera.

7. Biblické postavy
(životní cesty, ale také vzestupy či pády nejvýznamnějších postav Bible - Ježíše Krista, Adama a Evy, krále Davida, krále Šalamouna, Josefa, apoštola Pavla, apoštola Jana, Jana Křtitele, apoštolů, apod.)
Tento cyklus přednášek je pak možné dále rozvést podrobněji - jednotlivé životní příběhy.

8. Bible a osobnosti
(životní cesty, ale také vzestupy či pády nejvýznamnějších osobností historie i současnosti, jejichž život souvisí s Biblí - Hus, Komenský, Luther, osobnosti současnosti, apod.)
Tento cyklus přednášek je pak možné dále rozvést podrobněji - jednotlivé životní příběhy. Je možné také jednat o životním příběhu (přednášku) významné osobnosti současnosti - např. herci, lékaři, vědci, podnikatelé, apod.

 

 

Page generated in 1.4416 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál